Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021

Để phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện theo kế hoạch công tác tuần từ ngày 06 tháng 12 năm 2021 đến ngày 12 tháng 12 năm 2021 của Điện lực Châu Thành.

Điện lực Châu Thành thông báo thời gian ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Châu Thành như sau:

STT

Khu vực ngừng cung cấp điện

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

Khu vực cuối ngọn Bà Nhiên thuộc xã Tân Phú Trung

06/12/2021

Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

Trạm Bà Nhiên 3

2

Khu vực từ Cầu Ấp Tây đến Cầu Mười Phố thuộc xã Tân Phú Trung

06/12/2021

Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Tân Bình 5

3

Khu vực từ Cầu Ấp Tây đến cây nước Ấp Tây thuộc xã Tân Bình

06/12/2021

Từ 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Rạch Ấp Tây

4

Khu vực từ Đình Tân Phú Trung đến Cầu 30/4 thuộc xã Tân Phú Trung

07/12/2021

Từ 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Tân Phú Trung 4

5

Khu vực từ cầu Mù U đến cuối rạch cây Xanh thuộc xã An Nhơn

07/12/2021

Từ 07 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút

Nhánh rẽ Mù U

6

Khu vực từ cầu Mù U đến cuối rạch Mù U Ngã Cạy thuộc xã An Nhơn

07/12/2021

Từ 10 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Mù U 3

7

Khu vực từ Cầu Đường Trâu đến Cầu Phản Công thuộc xã An Nhơn

07/12/2021

Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Ông Hải

8

Khu vực từ trung tâm y tế Hang Mai đến cầu Đường Trâu đến Cầu Phản Công thuộc xã An Nhơn

09/12/2021

Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Xóm Vườn

9

Khu vực từ UBND xã An Hiệp đến cầu Rạch Cò thuộc xã An Hiệp và toàn bộ khu vực cồn An Nhơn thuộc xã An Nhơn.

10/12/2021

Từ 06 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Phân đoạn 475-10/3

Điện lực Châu Thành thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý:

Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Châu Thành có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.

Mọi thông tin về cung cấp điện xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 19001006 và 19009000.

Trân trọng.

Điện lực Châu Thành