Xuất bản thông tin

null Tiếp tục tăng cường truyền thông phòng, chống dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Vấn đề quan tâm

Tiếp tục tăng cường truyền thông phòng, chống dịch Covid-19

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid – 19.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố các cơ quan thông tin, báo chí thông tin kịp thời, minh bạch, trong đó chú trọng thông tin về các kết quả tích cực, các mô hình tốt, sự chung tay của cả cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh; chủ động thông tin về kết quả điều trị để tránh hoang mang trong xã hội; thông tin nhiều hơn về cách phòng tránh dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống lây chéo dịch bệnh trong cộng đồng, tránh đưa các thông tin gây bi quan, sợ hãi hoặc kỳ thị đối với người mắc, người nghi mắc bệnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cử người phát ngôn, có đầu mối cung cấp thông tin hoặc có thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn để báo chí đưa tin thống nhất, chính xác, tránh sai sót; đảm bảo cung cấp thông tin theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền giải pháp của Chính phủ, bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, sở, ngành, địa phương trong việc tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, sức khỏe và đời sống của nhân dân; phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các hành vi thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực tới công tác phòng, chống dịch và việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

An Khánh – Nguồn CV 165/UBND-THVX