Xuất bản thông tin

null Châu Thành Trao quyết định điều động bổ nhiệm Lãnh đạo

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Châu Thành Trao quyết định điều động bổ nhiệm Lãnh đạo

Ngày 14/4/2021, tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành, Ông Phạm Tấn Xiếu – Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn đối với Bà Phan Các Chiêu Hằng công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phạm Tấn Xiếu trao quyết định và chúc mừng Bà Phan Các Chiêu Hằng

Tại  buổi trao quyết định Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phạm Tấn Xiếu  đã chúc mừng Bà Phan Các Chiêu Hằng đã được điều động, bổ nhiệm, và trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy năng lực, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mong muốn Bà Phan Các Chiêu Hằng phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình, đóng góp công sức, tài năng, trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng phát triển, hết sức, hết lòng phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, đoàn kết đồng lòng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị trên lĩnh vực mình phụ trách./. 

Trí Khánh