Xuất bản thông tin

null Về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện (từ ngày17/5/2021 đến ngày 23/5/2021)

Chi tiết bài viết Thông báo

Về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện (từ ngày17/5/2021 đến ngày 23/5/2021)

Để phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện theo kế hoạch công tác tuần bổ sung ngày 16 tháng 5 năm 2021 và công tác tuần từ ngày 17 tháng 5 năm 2021 đến ngày 23 tháng 5 năm 2021và của Điện lực Châu Thành.

Điện lực Châu Thành thông báo thời gian ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Châu Thành như sau:

STT

Khu vực ngừng cung cấp điện

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

Khu vực hành chánh UBND huyện Châu Thành thuộc thị trấn Cái Tàu Hạ.

16/5/2021

Từ 08 giờ 00

đến 12 giờ 00

Trạm UBND huyện Châu Thành

2

Khu vực dọc QL80 từ nhà máy tole Hoa Sen đến cầu Cái Tàu và khu vực đình Cái Tàu thuộc thị trấn Cái Tàu Hạ.

17/5/2021

Từ 08 giờ 00

đến 17 giờ 00

  • Nhánh rẽ Vàm Cái Tàu
  • Trạm Cầu Cái Tàu

3

Khu vực rạch Mương Dâu thuộc xã An Khánh.

18/5/2021

Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút

Trạm Cầu Mương Dâu

4

Khu vực từ cầu ngang Phú Hựu đến cầu ngang Xóm Cưởi (phía tiểu lộ) thuộc xã Phú Hựu.

18/5/2021

Từ 13 giờ 30 phút

 đến 17 giờ 00

Trạm Bà Dẫm

5

  • Khu vực chợ Cái Tàu;
  •  Khu vực từ cống Bà Nhưng đến cầu Ba Miễu;
  • Khu vực lề phải đường Nguyễn Văn Voi từ chợ Cái Tàu đến khu dân cư Nguyễn Văn Voi thuộc thị trấn Cái Tàu Hạ;
  •  Và khu vực xã An Phú Thuận.

19/5/2021

Từ 08 giờ 00

đến 17 giờ 00

Nhánh rẽ An Phú Thuận

6

Khu vực cồn An Hiệp, cồn An Nhơn thuộc xã An Hiệp và xã An Nhơn.

21/5/2021

Từ 08 giờ 00 đến 08 giờ 30 phút

Từ 16 giờ 30 phút đến

17 giờ 30 phút

  • Tuyến 475-NM
  • Tuyến 477-NM

7

Khu vực QL80 từ Nghĩa trang đến cầu Tân Xuân thuộc xã An Nhơn và xã Tân Nhuận Đông.

21/5/2021

Từ 08 giờ 00

đến 17 giờ 00

  • Tuyến 475-NM
  • Tuyến 477-NM

Điện lực Châu Thành thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý:

Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Châu Thành có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.

Mọi thông tin về cung cấp điện xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 19001006 và 19009000.

Trân trọng./.

Điện lực Châu Thành