Xuất bản thông tin

null Châu Thành duy trì phong trào thi đua chuyên đề “Công tác hòa giải ở cơ sở”

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Châu Thành duy trì phong trào thi đua chuyên đề “Công tác hòa giải ở cơ sở”

Sau 03 năm phát động phong trào thi đua chuyên đề về “Công tác hòa giải cơ sở”, công tác hòa giải trên địa bàn huyện Châu Thành có những chuyển biến tích cực, chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hòa giải thành luôn đạt cao. Thông qua công tác hòa giải ở cơ sở đã kịp thời giải quyết nhiều vụ việc, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Ảnh trao giấy khen cho các Tổ hòa giải đạt thành tích xuất sắc trong Phòng trào thi đua năm 2020

Hằng năm UBND Huyện Châu Thành đều phát động phong trào thi đua chuyên đề về “Công tác hòa giải ở cơ sở” nhằm cổ vũ động viên các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm thực thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương

Cùng với việc ban hành kế hoạch thi đua chuyên đề về công tác hòa giải ở cơ sở, thì công tác triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch cũng được chú trọng quan tâm thực hiện, trong năm 2020, qua triển khai  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đều tích cực hưởng ứng và tổ chức triển khai tốt ở từng cơ quan, đơn vị và có 12/12 xã, thị trấn đăng ký thực hiện phong trào thi đua theo 03 tiêu chí đã phát động: Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tập huấn, có 80% hòa giải viên được tập huấn; Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thành lập 100% tổ hòa giải ở khóm, ấp; Tổ hòa giải hoạt động ổn định. Kết quả hòa giải thành đạt 85%.

Ảnh các hòa giải viên tham gia tập huấn

Năm 2021, Phong trào thi đua hòa giải ở cơ sở tiếp tục được phát động sâu rộng đến tận khóm, ấp, xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Thời gian thi đua từ tháng 01 đến tháng 12. Đối tượng thi đua là Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các tổ hòa giải và hòa giải viên trên địa bàn huyện Châu Thành phải thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu thi đua sau: kiện toàn, củng các Tổ hòa giải ở cơ sở theo quy định; Có ít nhất 90% hòa giải viên được tham gia tập huấn; Thực hiện tốt công tác quản lý hòa giải ở cơ sở, với tỷ lệ hòa giải thành đạt từ 85% trở lên; Đảm bảo kinh phí chi cho hoạt động công tác hòa giải ở cơ sở.; Có 100% số vụ việc hòa giải được tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong quá trình hòa giải; Có hồ sơ yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở.

Thực tiễn, qua 03 năm từ năm 2019 đến năm 2021 phát động phong trào thi đua trong công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện huyện Châu Thành cho thấy đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, công tác hòa giải được tiến hành ngày càng hiệu quả, tỷ lệ hòa giải thành được nâng cao góp phần ngăn chặn kịp thời các mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, gắn kết được tình làng, nghĩa xóm, tiết kiệm được chi phí, hạn chế việc khiếu nại vượt cấp. Năm 2020, tỷ lệ hòa giải thành đạt 85,22%.  Riêng từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 84 vụ, đưa ra hòa giải 83 vụ và hòa giải thành 72 đạt 86,75%.

Ảnh các hòa giải viên đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi Hòa giải năm 2020

Bên cạnh việc phát động các phong trào thi đua, huyện Châu Thành còn chú trọng thực hiện tốt công tác tập huấn nghiệp vụ hoà giải và kết hợp việc tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, tổ chức cuộc thi hòa giải viên giỏi.

Cẩm Thúy