Xuất bản thông tin

null Hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổng điều tra kinh tế năm 2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổng điều tra kinh tế năm 2021

Chiều ngày 25/02/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đến các Huyện, Thành Phố bằng hình thức trực tuyến. ông Ngô Bá Mừng – Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, ông Phan Văn Hợp – Giám đốc Sở Nội vụ đồng chủ trì, Tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành, ông Đỗ Nhật Định – Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các phòng ban ngành, UBND các xã, thị trấn tham dự.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành

Tại Hội nghị các đại biểu đã được thông tin về Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổng điều tra kinh tế năm 2021. Trong năm 2021 tổng điều tra kinh tế được thực hiện trên phạm vi cả nước để thu thập thông tin cơ bản về các đơn vị sản xuất, kinh doanh, hoạt động sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng nhằm phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. Tổng điều tra kinh tế được thực hiện 02 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 01/3 - 30/5; Giai đoạn 2 từ ngày 01 - 30/7. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 12/2021. Kết quả chính thức công bố vào quý II năm 2022.

Các đại biểu ở các điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị

Về tổ chức điều tra cơ sở hành chính năm 2021 cũng được tiến hành trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu chi của cơ sở hành chính phục vụ việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực v.v. đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 01/3 - 30/5. Kết quả cuộc điều tra chính thức công bố vào trước ngày 30/12/2021./.

Thanh An