Xuất bản thông tin

null Tăng cường công tác quản lý, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tăng cường công tác quản lý, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Ngày 22/01/2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành công văn 285/UBND-KNT chỉ đạo  các ngành chuyên môn Huyện; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn về việc tăng cường công tác quản lý, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Theo đó yêu cầu Các phòng, ban, ngành Huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện nghiêm các nội dung theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, đơn vị thu gom rác và các cơ quan có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện và tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành; Quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn; mở rộng thu gom rác thải sinh hoạt tại các tuyến đường chính, khu vực chợ, khu dân cư. Kịp thời tổ chức xử lý ngay các khu vực tập kết rác thải trái quy định đảm bảo vệ sinh môi trường, không để phát sinh các khu vực ô nhiễm môi trường về rác thải, không để tình trạng ứ đọng rác gây ảnh hưởng môi trường và làm mất mỹ quan đô thị, khu dân cư; Tiến hành làm việc với đơn vị thu gom rác, triển khai thực hiện các biện pháp tăng cường thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt nhanh chóng kịp thời trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đảm bảo theo yêu cầu; Tổng hợp báo cáo UBND Huyện tình hình quản lý, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trước trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.  

Công ty TNHH MTV Thiết kế và xây dựng Hùng Vĩ có trách nhiệm tăng cường phương tiện, nhân lực, tần suất thu gom để đảm bảo thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt phát sinh, nhất là dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (trước, trong và sau tết); Thường xuyên kiểm tra, vệ sinh các phương tiện vận chuyển để hạn chế nước thải, rác thải, mùi hôi phát tán ra môi trường trong quá trình vận chuyển trên các tuyến đường;  Tăng cường công tác xử lý (phun xịt hóa chất để giảm thiểu mùi hôi, thu gom xử lý nước rỉ rác…) để giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Nếu có vấn đề phát sinh phải kịp thời báo ngay về Ủy ban nhân dân Huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện) để kịp thời chỉ đạo xử lý, khắc phục.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường trên bàn mình theo phân cấp thẩm quyền pháp luật quy định, phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về vệ sinh môi trường, vận động, nhắc nhở người dân bỏ rác đúng nơi quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thực hiện việc thu gom rác; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trong Nhân dân ý thức thực hiện đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường tại địa phương mình.

Địa phương nào để phát sinh phản ánh tình trạng ứ đọng rác gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị, khu dân cư nông thôn, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân địa phương đó và Thủ trưởng ngành chuyên môn huyện có liên quan phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Huyện và xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định./.

Thanh An