Xuất bản thông tin

null Đối thoại Công tác giải quyết khiếu nại hành chính và Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Chi tiết bài viết Chuyên mục Tìm hiểu pháp luật

Đối thoại Công tác giải quyết khiếu nại hành chính và Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Ngày 26/12/2020, Ban Chỉ đạo Chuyên mục Chính quyền đối thoại cùng nhân qua sóng phát thanh kỳ 27 năm 2020 với chủ đề “Công tác giải quyết khiếu nại hành chính và Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính” với sự tham gia của ông Lê Hoàng Diệp - Chánh Thanh tra Huyện và ông Nguyễn Thanh Bằng, Phó Trưởng phòng Tư pháp Huyện.

Ảnh minh họa

Qua hơn 1 giờ đối thoại, chương trình đã nhận được 16 câu hỏi từ bạn nghe đài tập trung các vấn đề  như: các hành vi bị nghiêm cấm trong khiếu nại, thời hiệu khiếu nại, các trường hợp khiếu nại nào sẽ không được thụ lý, thẩm quyền giải quyết khiếu nại của các cơ quan nhà nước, thực hiện việc cưỡng chế thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính; các quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; các biện pháp cưỡng chế.

Các vấn đề mà bạn nghe đài nêu lên được các diễn giả trả lời một cái chân tình, thấu đáo. Qua đó nhằm tuyên truyền đến Nhân dân về các quy định của pháp luật liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính để người dân nắm bắt kịp thời, hạn chế các vụ khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương./.

Cẩm Thúy