Xuất bản thông tin

null Hội nghị bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức ngành Giáo dục năm 2020

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội nghị bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức ngành Giáo dục năm 2020

Ngày 31/10/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng tháp phối hợp tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức cán bộ quản lý và giáo viên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến; bà Nguyễn Thúy Hà - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và ông Kiều Thế Lâm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì điểm cầu Tỉnh. Tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành có trên 180 đại biểu tham dự gồm: lãnh đạo, cán bộ, viên chức các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mầm non, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành

Đại biểu được báo cáo viên phổ biến các chuyên đề: Một số nội dung cơ bản, cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình tại Đại hội XIII của Đảng; Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết quả thực hiện những nội dung trọng tâm, cơ bản của ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015 - 2020. Cập nhật các văn bản liên quan đến công chức, viên chức và người lao động trong ngành giáo dục và đào tạo; Đánh giá việc triển khai đổi mới chương trình sách giáo khoa lớp 1 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, định hướng trong thời gian tới.

Điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành

Các điểm cầu trực tuyến tham dự hội nghị

Hội nghị bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nắm vững chủ trương của Trung ương, Tỉnh và những vấn đề cần quan tâm trên các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nhất là những nội dung cơ bản cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng về giáo dục và đào tạo; trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, cập nhật thông tin, kiến thức mới phù hợp với đối tượng phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy./.

Thanh An