Xuất bản thông tin

null Gặp gỡ Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy qua các thời kỳ

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Gặp gỡ Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy qua các thời kỳ

Ngày 14/10/2020, Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị gặp gỡ các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy qua các thời kỳ. Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành Huyện ủy tham dự.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại buổi gặp gỡ, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2020; kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy đã bày tỏ niềm phấn khởi với những kết quả đạt được của huyện nhà trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19; đặc biệt là sự thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện. Đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ khóm, ấp; duy trì phát triển mô hình Hội quán; nâng cao hiệu quả các mô hình kinh tế tập thể, chú trọng hoạt động của các hợp tác xã. Quan tâm đầu tư, mở rộng, phát triển đô thị Cái Tàu Hạ và Nha Mân; xây dựng hệ thống giao thông kết nối vào Cụm Công nghiệp Nha Mân. Trong xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo thật sự bền vững gắn liền với lợi ích của người dân, tránh dàn trải, chạy theo số lượng . . .

Bí thư Huyện ủy Châu Thành - Nguyễn Tấn Lực tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo Huyện. Quyết tâm cùng Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Huyện nhà trong năm 2020 và các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.

Thanh Dự