Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về vi phạm pháp luật

Chi tiết bài viết Vấn đề quan tâm

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về vi phạm pháp luật

Để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật; hạn chế thấp nhất tình hình vi phạm pháp luật ở từng địa bàn dân cư; đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Huyện. Ngày 15/9/2020, Phòng Tư pháp Huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Tàu Hạ tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật tại Ban nhân dân khóm Phú Hòa. Có trên 50 cán bộ, công chức, viên chứcngười dân tham dự.

Ông Nguyễn Thanh Bằng, Phó Trưởng phòng Tư pháp -  tuyên truyền pháp luật

Tại Hội nghị - ông Nguyễn Thanh Bằng, Phó Trưởng phòng Tư pháp Huyện tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại của rượu bia; Luật tiếp cận thông tin; Luật an toàn thông tin mạng; Luật phòng, chống ma túy. Công an Huyện tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, mại dâm, mua bán người; về an toàn giao thông và tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm. Thông qua Hội nghị giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, hạn chế tình hình vi phạm pháp luật ở địa phương, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự

Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Huyện. Trong thời gian tới Phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị ngành Huyện và Ủy ban nhân dân các Xã, Thị trấn tổ chức các buổi tuyên truyền ở các trường Trung học phổ thông và một số địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội./.

Cẩm Thúy