Xuất bản thông tin

null Hỗ trợ gạo cho hộ nghèo, người già

Chi tiết bài viết Vấn đề quan tâm

Hỗ trợ gạo cho hộ nghèo, người già

Ngày 16/7/2020, xã Tân Phú phối hợp với Công ty Usfeed ở Thành phố Sa Đéc tổ chức phát 1,5 tấn gạo cho hộ nghèo, người già neo đơn và người khuyết tật trên địa bàn xã.

Đại diện Công ty Usfeed ở Thành phố Sa Đéc phát quà cho hộ nghèo

Mỗi hộ nghèo, người già neo đơn và người khuyết tật được nhận 30kgạo do Công ty Usfeed ở Thành phố Sa Đéc hỗ trợ với tổng giá trị các phần quà trên 22 triệu đồng.

Phần quà giúp chia sẽ phần nào những khó khăn cho bà con nghèo và người già neo đơn, người khuyết tật ở địa phương an tâm trong cuộc sống và tập trung lao động, sản xuất./.

Hữu Lợi