Xuất bản thông tin

null Ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Cỏ May Essentinal

Chi tiết bài viết Vấn đề quan tâm

Ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Cỏ May Essentinal

Ngày 11/7/2020, Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên và công bố quyết định  thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Cỏ May Essential ở xã Tân Bình.

 

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành trao quyết định cho Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Cỏ May Essential ở xã Tân Bình

Tại buổi lễ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện công bố và trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở, Công bố quyết định kết nạp được 51 đoàn viên vào tổ chức Công đoàn, ra mắt Ban Chấp hành lâm thời gồm 5 thành viên, ông Trần Thanh Nam giữ chức Chủ tịch.  Đại diện Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở đã  quyết  tâm triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn cơ sở trong thời gian đến như: vận  động phát triển đoàn viên Công đoàn đạt 100%; bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho người lao động trong công ty, thực hiện thu, chi, trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn đúng theo quy định ,tham gia các hoạt động do Liên đoàn Lao động thành phố phát động.

Việc thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Cỏ May Essential đã nâng tổng số Công đoàn cơ sở ngoài nhà nước trên địa bàn huyện lên 12 Công đoàn cơ sở. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn đối với các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn./.

Thanh Dự