Xuất bản thông tin

null Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lương thực Bình Minh 2

Chi tiết bài viết Vấn đề quan tâm

Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lương thực Bình Minh 2

Ngày 07/6/2020, Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành tổ chức công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Xuất nhập khẩu lương thực Bình Minh 2 ở xã Tân Bình.

Ban Chấp hành ra mắt với 5 thành viên, ông Đặng Hữu Trí giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Xuất nhập khẩu lương thực Bình Minh 2 có tổng số 24 đoàn viên. Ban Chấp hành được chỉ định với 5 thành viên, ông Đặng Hữu Trí giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn. Đến thời điểm này, toàn huyện Châu Thành có 11 Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp.

Dịp này, Liên đoàn lao động huyện Châu Thành đã ký kết thỏa thuận hợp tác Chương trình phúc lợi dành cho đoàn viên công đoàn với Ban Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu lương thực Bình Minh 2. Với chương trình này, công đoàn viên Công ty sẽ được mua gạo của công ty với giá ưu đãi. Đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo cũng được thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội từ quỹ phúc lợi của công ty./.

Thanh Dự