Xuất bản thông tin

null Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

Chi tiết bài viết Tuyên truyền pháp luật (2)

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong việc nâng cao nhận thức về pháp luật trong nhân dân, hạn chế vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, những tháng đầu năm 2020, huyện Châu Thành luôn chú trọng, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Các đại biểu tham dự tập huấn

Để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, ngay từ đầu năm UBND Huyện ban hành các kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn huyện Châu Thành. Theo đó, hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tập trung triển khai, phổ biến kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, cương quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm để tăng tính răn đe, phòng ngừa, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và trình độ pháp lý, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Nội dung tuyền truyền, phổ biến tập trung vào các văn bản pháp luật mới ban hành tại kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV và các văn bản pháp luật có liên quan đến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện: Luật phòng, chống tác hại của rượu bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giai thông đường bộ và đường sắt; Bộ luật Lao động 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2019;…

UBND xã Phú Hựu phát Tờ gấp tuyên truyền Quy định về chế tài vi phạm pháp luật về phòng chống dịch bệnh Covid 19

Trong những tháng đầu năm 2020, tuy do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nhưng hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật vẫn phong phú, đa dạng và lồng ghép, gắn với đặc thù từng nơi, đã tổ chức 213 cuộc với sự tham gia của 4.433 lượt người; phát trên trạm truyền thanh xã,  tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã được 1.085 lượt và phát tài liệu miễn phí 1.548 tờ rơi tuyên truyền pháp luật. Bên cạnh đó, hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở cũng được phát huy hiệu quả, toàn huyện hiện có 79 tổ hòa giải với 403 hòa giải viên, đây là những hạt nhân quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực trong việc hòa giải thành các vụ việc tranh chấp, vi phạm pháp luật, giảm đơn thư khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo vượt cấp, tạo môi trường lành mạnh.

Lồng ghép hòa giải ở cơ sở tuyên truyền pháp luật

 tại ấp Phú Bình, xã Phú Hựu.

Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn huyện được đẩy mạnh thông qua các hình thức: Trên sóng phát thanh huyện với chuyên mục Chính sách pháp luật, phát được 20 kỳ; Cổng Thông tin điện tử  huyên (https://chauthanh.dongthap.gov.vn), với chuyên mục tìm hiểu pháp luật và Tiếp cận thông tin; Ứng dụng mạng xã hội faceboook, zalo,…

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Châu Thành tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các mô hình, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, bảo đảm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng hiệu quả, nhằm tạo chuyến biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Cẩm Thúy