VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4239/UBND-KTN 09/12/2020 V/v thực hiện Quyết định của UBND Tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá và phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đồng Tháp năm 2020
2 4225/BCĐ 08/12/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch xây dựng cảnh quan môi trường huyện nông thôn mới năm 2021 sáng – xanh – sạch đẹp
3 4224/UBND-KTN 08/12/2020 V/v đánh giá rút kinh nghiệm công tác Ứng phó với Biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2020, xây dựng kế hoạch năm 202
4 4222/UBND-KTN 08/12/2020 V/v triển khai và tổ chức thực hiện Quyết định số 27/2020/QĐUBND ngày 07/12/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
5 4223/UBND-KTN 08/12/2020 V/v xin ý kiến đối với tiêu chí nông thôn mới nâng cao về thu nhập năm 2020 của xã Tân Nhuận Đông
6 4220/UBND-KTN 08/12/2020 V/v ý kiến về giải quyết sự cố sụp lún, sạt lở công trình kè và đường giao thông thuộc tuyến rạch Nha Mân – Tư Tải, huyện Châu Thành (lần 3)
7 4221/UBND-NC 08/12/2020 Về việc phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
8 4218/BCĐ 08/12/2020 V/v xét khen thưởng tổng kết chương trình phòng, chống tội phạm, giai đoạn 2016 - 2020
9 4217/UBND-NC 08/12/2020 V/v tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn huyện Châu Thành
10 4216/BCĐ138 08/12/2020 V/v ứng dụng mạng xã hội trong phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
11 4215/UBND-NC 08/12/2020 V/v xử lý hành vi xây dựng công trình trái phép
12 4212/UBND-TH 08/12/2020 V/v đăng ký tập huấn phương pháp tính chỉ số năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP)
13 4211/UBND-KT 08/12/2020 V/v gia hạn thời gian thi công công trình đường Tân Phú (đoạn từ Trại Quán đến cầu Ông Khoa), xã Tân Phú Trung
14 4210/UBND-KT 08/12/2020 V/v hỗ trợ đầu tư xây dựng cầu Đa Kao, xã Hòa Tân
15 4209/UBND-KT 08/12/2020 V/v khai thác đất dưới kênh để đắp lề Đường Bằng Lăng
16 4208/UBND-KTN 08/12/2020 V/v đề nghị phúc tra, công nhận chợ Cái Tàu Hạ đạt tiêu chuẩn chợ văn minh năm 2020
17 4207/UBND-KTN 08/12/2020 V/v tăng cường quản lý chuyển đổi cây trồng tự phát trong sản xuất nông nghiệp
18 4205/UBND-TH 08/12/2020 V/v tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế
19 4206/UBND-KTN 08/12/2020 về việc triển khai Kế hoạch của UBND Tỉnh về phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thuỷ sản nuôi giai đoạn 2021 - 2025
20 4204/UBND-KTN 08/12/2020 V/v công bố đưa bến xe khách thành phố Hồng Ngự vào khai thác