VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2554/VPUBND-VX 29/12/2020 V/v triển khai Nghị quyết số 392/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
2 2552/VPUBND-KTN 29/12/2020 V/v phối hợp hoàn chỉnh dự thảo Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu
3 2551/VPUBND-KTN 29/12/2020 V/v báo cáo tổng kết chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015–2020 trên địa bàn huyện
4 1330/QĐ-UBND 29/12/2020 Quyết định Về việc cấp hỗ trợ kinh phí bù hụt thu ngân sách nhà nước năm 2020 cho UBND xã Tân Nhuận Đông
5 1329/QĐ-UBND 29/12/2020 Quyết định Về việc cấp bổ sung kinh phí chi công tác xử phạt vi phạm hành chính năm 2020
6 1328/QĐ-UBND 29/12/2020 Quyết định Về việc điều chỉnh Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành
7 1327/QĐ-UBND 29/12/2020 Quyết định Về việc điều chỉnh Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2018 của UBND huyện Châu Thành
8 1326/QĐ-UBND 29/12/2020 Quyết định Về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, từ nguồn vốn ngân sách Huyện quản lý và phân bổ, đợt 1.
9 1325/QĐ-UBND 29/12/2020 Quyết định Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ công trình đường từ cầu Bảy Thợ đến miếu Ông Tà, xã Tân Bình
10 1324/QĐ-UBND 29/12/2020 Quyết định Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình kè gia cố sạt lở phía mố B cầu Xẻo Dời, hạng mục: bổ sung đất đắp vào kè và phát sinh gia cố sạt lở
11 1322/QĐ-UBND 29/12/2020 Quyết định Về việc cấp hỗ trợ kinh phí gia cố 02 đoạn bị sụp lún, sạt lở trên địa bàn thị trấn Cái Tàu Hạ
12 1323/QĐ-UBND 29/12/2020 Quyết định Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư, từ nguồn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa và tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của huyện năm 2020
13 1321/QĐ-UBND 29/12/2020 Quyết định Về việc cấp hỗ trợ kinh phí sửa chữa, gia cố các đoạn bị sụp lún, sạt lở trên địa bàn xã Tân Nhuận Đông
14 426/BC-UBND 29/12/2020 Báo cáo Tổng kết công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành
15 425/BC-UBND 29/12/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền truyền thống giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 huyện Châu Thành
16 424/BC-BCĐ 29/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020, Kế hoạch thực hiện năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025
17 1314/QĐ-UBND 28/12/2020 Quyết định về việc thành lập Ban Giám sát kỳ tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020
18 1313/QĐ-UBND 28/12/2020 Quyết định về việc thay đổi cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của UBND xã Tân Phú Trung
19 1046/TB-UBND 28/12/2020 Thông báo Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch 2021
20 1045/TB-UBND 28/12/2020 Thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2021