VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4278/UBND-KTN 14/12/2020 V/v đăng ký danh mục công trình xin phân khai từ nguồn vốn thủy lợi phí, vốn hỗ trợ các xã nông thôn mới, vốn đầu tư phát triển cây xanh đô thị năm 2021
2 4277/UBND-KTN 14/12/2020 V/v xác nhận hoạt động Công ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh Phước trên địa bàn ấp An Phú, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
3 4276/UBND-KTN 14/12/2020 V/v kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá khi thẩm định giá tài sản nhà nước
4 4275/UBND-KTN 14/12/2020 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
5 4273/UBND-TH 14/12/2020 V/v báo cáo lịch tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021
6 2465/VPUBND-NC 14/12/2020 V/v thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm
7 2464/VPUBND-NC 14/12/2020 V/v đăng ký tham gia bồi dưỡng kiến thức về cải cách hành chính
8 2463/VPUBND-VX 14/12/2020 V/v tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong các cơ sở giáo dục.
9 1150/QĐ-UBND 14/12/2020 QĐ về việc ban hành áp dụng hệ thống tài liệu nội bộ trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
10 1149/QĐ-UBND 14/12/2020 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021
11 1148/QĐ-UBND 14/12/2020 Quyết định cấp hỗ trợ kinh phí làm mái che dãy nhà Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy
12 270/KH-UBND 14/12/2020 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp và công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020
13 269/KH-UBND 14/12/2020 Kế hoạch phòng, chống hạn bảo vệ sản xuất năm 2021
14 35/QĐ-UBND 11/12/2020 Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
15 4270/UBND-KTN 11/12/2020 V/v thực hiện tổng rà soát công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, xử lý công nợ đối với các dự án đã được phê duyệt quyết toán và tất toán tài khoản công trình
16 4268/UBND-KTN 11/12/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020, kế hoạch thực hiện năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025
17 4269/UBND-KTN 11/12/2020 V/v tham mưu thực hiện công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng và một số nội dung được phân cấp quản lý trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn Huyện
18 4267/UBND-KTN 11/12/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện vốn Chương trình MQTG XD NTM năm 2020, đăng ký vốn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021
19 4266/UBND-KTN 11/12/2020 V/v giải quyết nội dung kiến nghị của Ban Quản lý dự án các công trình Điện Miền Nam thuộc công trình đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa (giai đoạn 2)
20 4265/UBND-KTN 11/12/2020 V/v Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đánh giá xếp loại thi đua đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện