Xuất bản thông tin

null Phòng Tư pháp huyện Châu Thành tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch

Trang chủ Tuyên truyền Cải cách hành chính

Phòng Tư pháp huyện Châu Thành tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch

Để góp phần hạn chế sự lây lan dịch bệnh Covid -19 nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của từng công chức trong thời gian huyện Châu Thành thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 12/7, lãnh đạo Phòng tư pháp huyện đã chỉ đạo công chức Phòng tư pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, phân công 50% số lượng công chức ứng dụng CNTT làm việc tại nhà, chỉ đến cơ quan khi có việc làm cần thiết, cấp bách, nội dung phụ trách khi không thể vắng mặt trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phòng Tư pháp trong thời gian thực hiện giã cách xã hội

Căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan và đảm bảo điều kiện làm việc từ xa, Phòng đã triển khai cài đặt một số ứng dụng, phần mềm quản lý, làm việc trực tuyến, như: Zalo, iDesk, email,… Quá trình làm việc tại nhà, chỉ cần truy cập vào phần mềm quản lý văn bản (iDesk) là có thể nắm bắt được công tác chỉ đạo của Phòng và các văn bản chỉ đạo khác để triển khai thực hiện nên rất hiệu quả, cụ thể đối với xử lý văn bản khi lãnh đạo phân công, công chức xử lý văn bản xong chuyển lãnh đạo duyệt (thực hiện ký số), sau khi lãnh đạo duyệt thì văn thư đóng dấu (ký số cơ quan) gửi đến các cơ quan, đơn vị qua hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.

Đặc biệt, đối với giải pháp nhằm hạn chế việc trực tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp Huyện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Huyện, Phòng đã tăng cường tuyên truyền các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, múc độ 4 và số điện thoại hỗ trợ đến các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn huyện biết khi có yêu cầu. Ngoài ra, thông qua nhóm zalo của Phòng và công chức Tư pháp – Hộ tịch Châu Thành, lãnh đạo duy trì hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Phòng.

Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản (iDesk) làm việc tại nhà

Hình thức làm việc thông qua ứng dụng CNTT không gây đình trệ công việc trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và mang lại một số kết quả như: Trong thời gian thực hiện giãn cách đến Phòng đã xử lý kịp thời hơn 350 văn bản đến và 49 văn bản đi và giải quyết 05 hồ sơ cho công dân đúng quy định, trong đó, có 02 hồ sơ thuộc thủ tục hành chính giải quyết qua  trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của tỉnh (đạt tỷ lệ 100%).

Thông qua các ứng dụng CNTT không chỉ giúp công chức tiếp cận phương thức làm việc mới, giảm chi phí, thời gian và mang lại hiệu quả cao góp phần phòng, chống dịch Covid-19  mà còn  hạn chế, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm vi rút SARS-CoV2 trong cơ quan; đảm bảo hoạt động của cơ quan được duy trì, ổn định thực hiện tốt nhiệm vụ chương trình, kế hoạch năm 2021.

Cẩm Thúy