Xuất bản thông tin

null Phản ánh về thủ tục để làm lại khai sinh cho người lớn tuổi và giá photo của cơ sở photo trước cổng UBND xã An Hiệp

Trang chủ Thông tin bạn đọc

Phản ánh về thủ tục để làm lại khai sinh cho người lớn tuổi và giá photo của cơ sở photo trước cổng UBND xã An Hiệp

Tiếp nhận ý kiến của bạn gửi qua Facebook công thông tin điện tử huyện Châu Thành. Phản ánh về thủ tục để làm lại khai sinh cho người lớn tuổi và giá photo của cơ sở photo trước cổng UBND xã An Hiệp. Vấn đề này Phòng Tư pháp Huyện và Ủy ban nhân dân xã An Hiệp trả lời như sau:

Nội dung 1: Phòng Tư pháp Huyện trả lời như sau:

Về thủ tục đăng ký lại khai sinh cho người đã có giấy tờ tùy thân (người lớn tuổi) theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch gồm:

1. Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu;

2. Văn bản cam đoan của người yêu cầu về việc chưa được đăng ký khai sinh;

3. Bản sau giấy tờ gồm: Giấy CMND hoặc thẻ CCCD; sổ hộ khẩu hoặc sổtạm trú; bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận chứng chỉ, học bạ;

 4. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ cha, mẹ, con (nếu đã chết thì có giấychứng tử, trường hợp không có giấy chứng tử, thì cơ quan đăng ký hộ tịch làm văn bản đề nghị cơ quan công an có thẩm quyền để xác minh).

Không có quy định phải chụp mộ bia cha mẹ rồi pho to trong hồ sơ đăng ký khai sinh. (nếu công chức đòi thêm là không đúng quy định)

Nội dung 2: Ủy ban nhân dân xã An Hiệp trả lời như sau:

Ngày 08 tháng 4 năm 2021 UBND xã An Hiệp có buổi kiểm tra, làm việc với Ông Nguyễn Thành Vinh, chủ cơ sở phôtô phía trước cổng của Ủy ban nhân dân xã. Qua trao đổi nội dung phản ánh, kiến nghị của đọc giả qua Facebook cổng thông tin điện tử.

Ông Nguyễn Thành Vinh trình bày: là Tôi phôtô và thu phí (2 mặt) cho mỗi trang giấy A4 là 1.000 đồng nếu phôtô số lượng nhiều thì Tôi bớt chỉ thu phí (2 mặt) cho mỗi trang giấy A4 là 400 đồng.

Ủy ban nhân dân xã An Hiệp đề nghị Ông Nguyễn Thành Vinh thu phí phôtô đúng quy định. Ông Nguyễn Thành Vinh xin ghi nhận và cam kết thực hiện thu phí phôtô đúng quy định.