Xuất bản thông tin

null Trả lời ý kiến của độc giả có Nickname “Quê Tôi Châu Thành”

Trang chủ Thông tin bạn đọc

Trả lời ý kiến của độc giả có Nickname “Quê Tôi Châu Thành”

Tiếp nhận ý kiến của độc giả có Nickname “Quê Tôi Châu Thành” gửi qua Facebook công thông tin điện tử huyện Châu Thành về việc mua tôn chấn lại để khi đổ đá. Vấn đề này UBND xã Tân Nhuận Đồng trả lơi như sau:

Ngày 25 tháng 3 năm 2020 UBND Xã đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Xã, các tổ chức chính trị xã hội và Ban nhân dân ấp Tân Thanh tiến hành họp dân lấy ý kiến và vận động Nhân dân giải phòng mặt bằng, đồng thời đóng góp kinh phí để xây dựng tuyến đường. Kết quả tất cả các hộ dân đều thống nhất chủ trương nâng cấp mở rộng tuyến đường này và thực hiện xây dựng theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, Nhân dân hiến đất, cây trồng vật kiến trúc và đóng góp kinh phí mỗi hộ 2 triệu đồng, phần còn lại UBND xã vận động mạnh thường quân và đề nghị UBND Huyện hỗ trợ.

Để đảm bảo công trình đạt chất lượng đúng theo hồ sơ thiết kế là không móc lòng đường mà phải đắp đất 2 bên lề đường, nên đã cho thực hiện đắp đất lề đường trước để chờ khô mới thực hiện thi công công trình.

Trong quá trình đắp đất có một số hộ dân có vướng hàng rào cần phải di dời giải phóng mặt bằng, phạm vi di dời hàng rào chỉ để đắp mái taluy, từ đó Ban nhân dân ấp và Tổ vận động đã đề nghị lấy tường hàng rào làm tường chắn nhằm tránh lãng phí xã hội, tốn kém tiền bạc của Nhân dân khi phải di dời hàng rào, nhưng do có một hàng rào có tường rào thấp hơn khoảng 20cm so với cao độ mặt đường nên bên thi công có vận động hộ dân dùng tol cũ để chắn đất lề đường không để đất trượt vào sân. Vấn đề này Ủy ban nhân dân Xã đã có trao đổi làm việc với Ban nhân dân ấp để vận động Nhân dân di dời hàng rào giải phóng mặt bằng để đắp đất lề đường, trường hợp người dân không di dời hàng rào mà tự xây tường chắn thì thống nhất triển khai thi công, trường hợp không tháo dở hàng rào thì đơn vị thi công phải xây tường chắn để đảm bảo chất lượng công trình.

>> Câu hỏi của đọc giả

>> Văn bản trả lời của UBND xã Tân Nhuận Đông