Xuất bản thông tin

null Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng trợ giúp pháp lý năm 2023

Trang chủ Chuyên mục Tìm hiểu pháp luật

Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng trợ giúp pháp lý năm 2023

Ngày 02/10/2023, Sở Tư pháp Tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Phòng Tư pháp huyện Châu Thành tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng trợ giúp pháp lý năm 2023 cho khoảng 72 người Trưởng ấp, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng xã, Chủ nhiệm Câu lạc bộ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện.

Ảnh các đại biểu tham dự tập huấn

Tại buổi tập huấn các đại biểu được báo các viên triển khai những nội dung trọng tâm của  Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Trợ giúp pháp lý; kỹ năng trợ giúp pháp lý cho các đối tượng theo quy định như: nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới, nạn nhân bị mua bán, người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính; hướng dẫn trình tự, thủ tục thực trợ giúp pháp lý. Ngoài ra, các đại biểu còn trao đổi và được báo cáo viên giải đáp những khó khăn vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong thực tế khi thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương.

Thông qua buổi tập huấn nhằm trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý phù hợp, thiết thực trong công tác trợ giúp pháp lý cho các Trưởng ấp, cán bộ chi hội đoàn thể, Chủ nhiệm Câu lạc bộ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện từ đó vận dụng kiến thức pháp luật để nâng cao năng lực, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người thực hiện trợ giúp pháp lý.

Cẩm Thúy – Phòng Tư pháp Huyện