Xuất bản thông tin

null Thông tin về Dự án Khu du lịch sinh thái Cồn An Hòa

Trang chủ Du lịch -Di tích Huyện Châu Thành

Thông tin về Dự án Khu du lịch sinh thái Cồn An Hòa

1

Tên dự án

Khu du lịch sinh thái Cồn An Hòa

2

Lĩnh vực

Thương mại – Dịch vụ - Du lịch

3

Hình thức đầu tư

Đầu tư 100% vốn nước ngoài, trong nước hoặc liên doanh

4

Quy mô dự án

50 ha

300 tỷ

5

Địa điểm dự án

ấp An Hòa, xã An Nhơn, huyện Châu Thành

6

Địa chỉ liên hệ

UBND huyện Châu Thành

ĐT:0673.840012