Xuất bản thông tin

null Danh sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại liên hệ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện

Trang chủ Danh bạ email, điện thoại

Danh sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại liên hệ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI - HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Lê Văn Tuấn

Trưởng phòng

02773610447

0919.283.133

lvtuan.hct@dongthap.gov.vn

 

2

La Thị Mỹ Trang

Phó trưởng phòng

02773610447

0948.336.137

ltmtrang.hct@dongthap.gov.vn

 

3

Nguyễn Thị Tạo

Phó trưởng phòng

02773840037

0398.284.729

nttao.hct@dongthap.gov.vn

 

4

Nguyễn Thị Kim Dung

Chuyên viên

02773840037

0939.413.234

ntkdung.hct@dongthap.gov.vn

 

5

Nguyễn Văn Tính

Chuyên viên

02773840037

0898.050.662

nvtinh.hct@dongthap.gov.vn

 

6

Trần Thanh Tuấn

Chuyên viên

02773610447

0972575373

tttuan.hct@dongthap.gov.vn

 

7

Võ Thị Thu Phương

Cán sự

02773840037

0984.520.812

vttphuong.hct@dongthap.gov.vn

 

8

Nguyễn Thị Sơn Ca

Nhân viên

02773610447

0366.758.851

ntsca.ldtbxh.hct@dongthap.gov.vn