Xuất bản thông tin

null Trao đổi giải pháp trong thực hiện Đề án chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công và giải pháp tăng số lượng trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Huyện

Trang chủ Tuyên truyền Cải cách hành chính

Trao đổi giải pháp trong thực hiện Đề án chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công và giải pháp tăng số lượng trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Huyện

Chiều ngày 25/3/2022, Chủ tịch UBND Huyện - Lê Minh Trung chủ trì cuộc họp trao đổi giải pháp trong thực hiện Đề án chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công và giải pháp tăng số lượng trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích để tiếp tục cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Huyện. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo Bưu điện Tỉnh, Bưu điện Huyện, Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện.

Ảnh các đại biểu tham dự cuộc họp

Theo báo cáo của UBND Huyện việc thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công và dịch vụ Bưu chính công ích tại địa phương còn gặp một số khó khăn như: người dân vẫn chưa quan tâm nhiều đến việc nhận kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích do Mô hình kết hợp Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả với Bưu điện văn hóa xã chưa mang lại hiệu quả như mong muốn; người dân còn e ngại trong việc phải giao các loại giấy tờ tùy thân và các loại giấy tờ khác có liên quan cho Nhân viên Bưu điện giữ để thực hiện thủ tục hành chính nên tỷ lệ người dân thực hiện thủ tục hành chính qua mô hình hẹn giờ và tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích chưa cao.

Ảnh đại biểu tham dự cuộc họp

Để tiếp tục cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Huyện cũng như tăng số lượng trả kết quả Thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích trong thời gian tới Chủ tịch UBND Huyện  - Lê Minh Trung đề nghị: Bưu điện Tỉnh, Bưu điện Huyện cần chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tìm mặt bằng để tiếp tục mở rộng mạng lưới hệ thống Bưu điện văn hóa ở cấp xã trên địa bàn Huyện; rà soát để thực hiện việc sữa chữa, chỉnh trang, mở rộng diện tích các Bưu điện văn hóa xã; cử Nhân viên Bưu điện hỗ trợ công chức xã trong việc tham gia tiếp nhận và trả kết quả đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tuyên truyền, vận động, tư vấn người dân gửi, nhận hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích, Bưu điện Tỉnh xem xét bố trí nhân sự để tiếp nhận việc nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với lĩnh vực tư pháp và lĩnh vực đất đai, thời gian thực hiện chuyển giao chậm nhất đến tháng 7 năm 2022.

Thành Lợi