Xuất bản thông tin

null Điều chỉnh Thông báo tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Điều chỉnh Thông báo tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2021

Ngày 03/12/2021, UBND huyện Châu Thành ban hành thông báo điều chỉnh Thông báo tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2021. Theo Thông báo, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo điều chỉnh Thông báo số 173/TB-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2021, như sau:

1. Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang Thông tin điện tử của Huyện Châu Thành và Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Châu Thành. Kể từ ngày 30/11/2021 đến hết ngày 30/12/2021 (thời gian nhận hồ sơ kể cả ngày thứ bảy và chủ nhật). Buổi sáng bắt đầu từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

2. Địa chỉ và địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, khu hành chính huyện Châu Thành, số 80, Quốc lộ 80, khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại: 02773.840032, 02773.842620.

Các ứng viên có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, khu hành chính huyện Châu Thành, số 80, Quốc lộ 80, khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại: 02773.840032, 02773.842620 (trong giờ hành chính) để được hướng dẫn cụ thể./.

Xem Thông báo!

BBT