Xuất bản thông tin

null Giúp công đoàn viên và người lao động yên tâm công tác

Chi tiết bài viết Vấn đề quan tâm

Giúp công đoàn viên và người lao động yên tâm công tác

Để chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 giúp công đoàn viên và người lao động giảm bớt khó khăn, yên tâm công tác. Sáng ngày 12 và 13/04/2020, Liên đoàn Lao động Huyện vận động mạnh thường quân phát quà cho công đoàn viên và lực lượng có hoàn cảnh khó khăn cho các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

Phát quà

Liên đoàn Lao động Huyện vận động mạnh thường quân phát quà cho công đoàn viên và lực lượng có hoàn cảnh khó khăn cho các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện 200 phần quà mỗi phần 200.000 đồng, tổng trị giá 40 triệu đồng do Liên đoàn Lao động vận động mạnh thường quân hỗ trợ./.

Hoàng Liêm