Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện (từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021)

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện (từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021)

Để phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện theo kế hoạch công tác tuần từ ngày 22 tháng 11năm 2021 đến ngày 28tháng 11 năm 2021 của Điện lực Châu Thành.

Điện lực Châu Thành thông báo thời gian ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Châu Thành như sau:

STT

Khu vực ngừng cung cấp điện

Thời gianngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

Khuvực từ cầu giữa rạch Xẻo Giang đến đường cao tốc thuộc xã An Phú Thuận

22/11/2021

Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30phút

Trạm Xẻo Giang

2

Khu vực Từ Cầu Cả Ngỗ đến cuối rạch Cả Ngỗ thuộc xã Tân Nhuận Đông

23/11/2021

Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Nhánh rẽ Cả Ngỗ

3

Khu vực Từ Cầu Kênh Thầy Năm đến cuối rạch Kênh Thầy Năm thuộc xã An Khánh

25/11/2021

Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Nhánh rẽ kênh Thầy Năm

4

Khuvực Từ Đầu Vàm Xẻo Sâu  đến cuối rạch Xẻo Sâu thuộc xã An Khánh

26/11/2021

Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Nhánh rẽ Xẻo Sâu

5

Khu vực dọc QL80 từ Nghĩa Trang Liệt Sỹ đến Nhà Máy 1/5 thuộc xã An Nhơn, Tân Nhuận Đông, Tân Bình

26/11/2021

Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

Tuyến 475-477-NM

6

Khu vực Cồn An Hiệp thuộc xã An Hiệp, Cồn An Nhơn thuộc xã An Nhơn

26/11/2021

Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Nhánh rẽ 475-10/3

7

Khu vực dọc quốc lộ 80 từ Nghĩa trang liệt sỹ đến cầu Cái Xếp thuộc xã An Nhơn

27/11/2021

Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Lộ Tiểu 2

8

Khu vực dọc quốc lộ 80 từ Nghĩa trang liệt sỹ đến cầu Cái Da thuộc xã An Nhơn và thị trấn Cái Tàu

27/11/2021

Từ 16 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

Tuyến 471-NM

Điện lực Châu Thànhthông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý:

Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xongĐiện lực Châu Thành có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.

Mọi thông tin về cung cấp điện xin Quýkhách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 19001006 và 19009000.

Trân trọng./.

Điện lực huyện Châu Thành