Xuất bản thông tin

null Người đứng đầu địa phương, doanh nghiệp chịu trách nhiệm nếu để lây lan Covid-19

Chi tiết bài viết Vấn đề quan tâm

Người đứng đầu địa phương, doanh nghiệp chịu trách nhiệm nếu để lây lan Covid-19

UBND Tỉnh vừa có văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là biện pháp cách ly y tế.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết; bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng; xử lý nghiêm hành vi không đeo khẩu trang khi ra đường, tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng. Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị thành chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển sang làm việc trực tuyến tại nhà để giảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp đến làm việc tại cơ quan, đơn vị, nhưng phải bảo đảm hoạt động cơ quan, đơn vị diễn ra bình thường, không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong thời gian làm việc tại nhà, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải giữ liên lạc thông suốt và chấp hành sự điều động phân công của cơ quan, đơn vị để xử lý các công việc cấp bách, phát sinh.

Chính quyền địa phương và người đứng đầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chịu trách nhiệm về việc để lây lan dịch bệnh trên địa bàn, phạm vi mình quản lý.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan bảo đảm hàng hoá, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân; phối hợp với Cục Quản lý thị trường Đồng Tháp và đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời ngăn chặn hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả, kém chất lượng, đầu cơ, găm hàng trục lợi, thao túng giá đối với các trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các loại hàng hóa thiết yếu khác; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng chú trọng thông tin về các tấm lòng nhân ái, tấm gương tốt tích cực hưởng ứng công tác phòng, chống dịch và lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

An Khánh - Nguồn: CV 166/UBND-THVX