Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc hoàn trả một phần lệ phí đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm học 2019 - 2020

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Thông báo về việc hoàn trả một phần lệ phí đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm học 2019 - 2020

 

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm học 2019-2020;

Theo Thông báo số 16/TB-HĐTD ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành về danh sách thí sinh đủ điều kiện, chưa đủ điều kiện dự xét tuyển và triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức ngành GDĐT huyện Châu Thành năm học 2019-2020;

Số lượng thực tế thí sinh đăng ký dự tuyển: 100 thí sinh.

Theo quy định định mức thu phí là: 400.000 đồng/thí sinh (Hội đồng tuyển dụng đã tạm thu là 500.000 đồng/thí sinh, thừa 100.000 đồng/thí sinh).

Hội đồng tuyển dụng thông báo đến tất cả các thí sinh nhận tiền lại 100.000 đồng vào ngày phỏng vấn.

(Riêng 03 thí sinh hồ sơ không hợp lệ liên hệ nhận tiền 100.000 đồng từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/3/2020 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện)

Trên đây là nội dung thông báo của Hội đồng tuyển dụng đến các thí sinh đăng ký dự tuyển năm học 2019 - 2020 biết.

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nút: dongthap.gov.vn:-1