Xuất bản thông tin

null Hưởng ứng sự kiện ''Áo dài- Di sản văn hóa Việt Nam''

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hưởng ứng sự kiện ''Áo dài- Di sản văn hóa Việt Nam''

Nhằm khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy Di sản áo dài Việt Nam trong mỗi người phụ nữ, tôn vinh giá trị văn hóa của áo dài. Sáng ngày 02/3/2020, Hội LHPN Huyện phối hợp Liên đoàn Lao động Huyện tổ chức phát động đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức; người lao động các cơ quan, đơn vị và hội viên phụ nữ tham gia hưởng ứng sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” đi làm từ ngày 02/3 đến ngày 08/3.

Hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam

Hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam

Hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam

Đây là hoạt động nhằm tôn vinh các nét đẹp, giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của trang phục dân tộc Việt Nam./.

                                                                                                                                            Hồng Đẹp ( Hội LHPN Huyện)