Xuất bản thông tin

null Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, chưa đủ điều kiện dự xét tuyển và triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm học 2019 - 2020

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, chưa đủ điều kiện dự xét tuyển và triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm học 2019 - 2020

        Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm học 2019 - 2020;

Xét biên bản làm việc ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển về việc kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức vào công tác tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa ban Huyện năm học 2019 - 2020. Qua đó, Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển đã kiểm tra về điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của từng vị trí việc làm (Vòng 1).

Trên cơ sở đó, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm học 2019 - 2020 triệu tập các ứng viên đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn (Vòng 2) như sau:

1. Tổng số hồ sơ dự xét tuyển: 100 hồ sơ.

- Số hồ sơ đủ điều kiện dự xét tuyển là: 97 hồ sơ.

- Số hồ sơ chưa đủ điều kiện dự xét tuyển là: 03 hồ sơ.

(Đính kèm danh sách kết quả kiểm tra vòng 1)

- Trường hợp̣ phát hiện có sai sót, đề nghị thí sinh phản ánh về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành để kip̣ thời điều chỉnh.

2. Thời gian kiểm tra, sát hạch: Các ứng viên có mặt vào lúc 7 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 3 năm 2020 (thứ )

3. Địa điểm kiểm tra, sát hạch: Trường Trung học cơ sở An Nhơn, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Đề nghị thí sinh dự tuyển thường xuyên cập nhật trang thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ: https://chauthanh.dongthap.gov.vn) trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành (địa chỉ: http://chauthanh.dongthap.edu.vn) để biết thêm thông tin. Trường hợp ứng viên vắng mặt trong ngày sát hạch phỏng vấn, Hội đồng tuyển dụng không giải quyết những thắc mắc, khiếu nại về sau.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, số 80, Quốc lộ 80, khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; số điện thoại 02773.840032./.

Xem nội dung chi tiết

Nút: dongthap.gov.vn:-1