Xuất bản thông tin

null Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh làm việc tại huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh làm việc tại huyện Châu Thành

Sáng ngày 21/02/2020, Hội LHPN Tỉnh đã đến thăm làm việc tại 05 xã Hòa Tân, Phú Long, Tân Bình, Tân Nhuận Đông và Thị trấn Cái Tàu Hạ nhằm nắm lại tình hình triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020; kết quả tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên đảm bảo không có cơ sở Hội đạt tỷ lệ tập hợp phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức Hội dưới 50%. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch Hội LHPN Tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban Hội LHPN Tỉnh, các đồng chí Thường trực Hội LHPN Huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN 05 xã.

Ảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện 05 xã Hòa Tân, Phú Long, Tân Bình, Tân Nhuận Đông và Thị trấn Cái Tàu Hạ báo cáo nhanh kết quả thực hiện; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai; phương hướng thời gian tới để cuối năm 2020 đảm bảo 100% cơ sở có tỷ lệ thu hút hội viên đạt 50%.

Qua buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình, Chủ tịch Hội LHPN Tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị; đồng chí mong muốn trong thời gian tới với sự nổ lực phấn đấu và đoàn kết của các cấp Hội, phong trào Phụ nữ huyện Châu Thành tiếp tục phát triển, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của chị em phụ nữ, ngày càng thu hút đông đảo chị em vào tổ chức góp phần đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra./.

                                                                                             Hồng Đẹp ( Hội LHPN Huyện)