Xuất bản thông tin

null Về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện (từ ngày 19/4/2021 đến ngày 25/4/2021)

Trang chủ Thông báo

Về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện (từ ngày 19/4/2021 đến ngày 25/4/2021)

Để phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện theo kế hoạch công tác tuần từ ngày 19 tháng 4 năm 2021 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021 của Điện lực Châu Thành.

Điện lực Châu Thành thông báo thời gian ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Châu Thành như sau:

STT

Khu vực ngừng cung cấp điện

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

Khu vực từ cầu Mù U đến đình Mù U thuộc xã An Nhơn.

19/4/2021

Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút

Nhánh rẽ 473-8/1, tuyến 473-NM

2

Khu vực từ Điện Máy Xanh đến cầu Vàm Xếp  thuộc xã Tân Nhuận Đông.

19/4/2021

Từ 13 giờ 30 phút

 đến 17 giờ 00

Nhánh rẽ 477-8/8, tuyến 477-NM

3

Khu vực kênh Chồm Bần thuộc xã An Phú Thuận.

19/4/2021

Từ 08 giờ 00

đến 17 giờ 00

Trạm Kênh Chồm Bần 

4

Khu vực Hẻm Nhà Lá thuộc xã Tân Nhuận Đông.

23/4/2021

Từ 08 giờ 00 đến

09 giờ 30 phút

Trạm Hẻm Nhà Lá

5

Khu vực từ ngã ba Sông Dưa đến vàm Mù U thuộc xã An Nhơn.

23/4/2021

Từ 10 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút

Trạm Ngọn Sông Dưa

6

Khu vực cầu Bà Khạo đến cầu Cô Hiệp thuộc xã An Nhơn.

23/4/2021

Từ 13 giờ 30

đến 15 giờ 00

Trạm Hai Hom

7

Khu vực từ rạch Xóm Đồng đến đầu Rạch Ấp Tây thuộc xã Tân Bình.

23/4/2021

Từ 08 giờ 00

đến 17 giờ 00

Trạm Tân Bình 4

8

Khu vực từ ngã Ba Nha Mân đến khu vực Cầu Chùa thuộc xã Tân Nhuận Đông.

23/4/2021

Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút

Nhánh rẽ 477-8/7, tuyến 477-NM

Điện lực Châu Thành thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý:

Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Châu Thành có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.

Mọi thông tin về cung cấp điện xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 19001006 và 19009000.

Trân trọng.

Điện lực Châu Thành