Xuất bản thông tin

null Về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện (Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 02/5/2021)

HĐND Huyện Thông báo

Về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện (Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 02/5/2021)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Để phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện, di dời và cấy mới trạm biến áp theo kế hoạch công tác tuần từ ngày 26 tháng 4 năm 2021 đến ngày 02 tháng 5 năm 2021 của Điện lực Châu Thành.

Điện lực Châu Thành thông báo thời gian ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Châu Thành như sau:

STT

Khu vực ngừng cung cấp điện

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

Khu vực từ cầu Trại Quán đến cuối ngọn Bà Tây thuộc xã Tân Bình.

26/4/2021

Từ 08 giờ 00

đến 17 giờ 00

Nhánh rẽ 473-10/2/10/1, tuyến 473-NM

2

Khu vực ngọn Xẻo Ông Son thuộc xã Phú Long.

26/4/2021

Từ 08 giờ 00

 đến 10 giờ 00

Xẻo Ông Son 2

3

Khu vực rạch Bà Xoài  thuộc xã Phú Long.

26/4/2021

Từ 10 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút

Xẻo Ông Son 1

4

Khu vực từ cầu Phú An đến cầu Ngang Phú An thuộc xã An Phú Thuận.

27/4/2021

Từ 08 giờ 00

đến 17 giờ 00

Trạm Phú An 1

5

Khu vực từ cầu Ngang Phú An đến cầu Ông Năm Hải thuộc xã An Phú Thuận.

27/4/2021

Từ 08 giờ 00

đến 17 giờ 00

Trạm Cầu Ngang Phú An

6

Khu vực Rạch Miễu thuộc xã Tân Bình.

28/4/2021

Từ 08 giờ 00

đến 17 giờ 00

Nhánh rẽ 473-10/2/5B, tuyến 473-NM

Điện lực Châu Thành thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý: Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Châu Thành có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.

Mọi thông tin về cung cấp điện xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 19001006 và 19009000.

Trân trọng.

Điện lực huyện Châu Thành