Xuất bản thông tin

null Về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện (từ 05 – 11/4/2021)

Trang chủ Thông báo

Về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện (từ 05 – 11/4/2021)

Để phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện và cấy mới trạm biến áp theo kế hoạch công tác tuần từ ngày 05 tháng 4 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 của Điện lực Châu Thành.

Điện lực Châu Thành thông báo thời gian ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Châu Thành như sau:

STT

Khu vực ngừng cung cấp điện

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

  Khu vực từ cầu Bờ Gáo đến cầu Kim Hằng và khu vực rạch Ba Miễu thuộc xã An Phú Thuận

05/4/2021

Từ 08 giờ 00

đến 10 giờ 00

Trạm An Phú Thuận 6

2

  Khu vực rạch Bà Ngoe thuộc xã Phú Hựu

06/4/2021

Từ 08 giờ 00

 đến 17 giờ 00

Trạm Bà Ngoe

3

Khu vực từ cây xăng Tân Hựu đến cầu Cả Ngỗ thuộc xã Tân Nhuận Đông

07/4/2021

Từ 08 giờ 00

đến 10 giờ 00

Trạm Tân Hựu

4

Khu vực từ cầu Cả Ngỗ đến cầu Chùa 2 thuộc xã Tân Nhuận Đông

07/4/2021

Từ 10 giờ 10 phút đến

11 giờ 30 phút

Trạm Cả Ngổ

5

Khu vực rạch Bà Khôi thuộc xã Tân Bình

07/4/2021

Từ 08 giờ 00

 đến 17 giờ 00

Trạm Rạch Bà Khôi

6

Khu vực kênh Huyện Hàm thuộc xã Tân Phú

08/4/2021

Từ 08 giờ 00 đến 10 giờ 30 phút

Trạm Kênh Huyện Hàm 2

7

Khu vực rạch Ngã Nhỏ thuộc xã An Khánh

09/4/2021

Từ 08 giờ 00

đến 17 giờ 00

Trạm Vàm Ngã Nhỏ

8

Khu vực rạch Bần Kiến thuộc xã Tân Nhuận Đông

09/4/2021

Từ 08 giờ 00

đến 10 giờ 00

Trạm Rạch Bần Kiến

9

Khu vực rạch Tắc Te thuộc xã Tân Nhuận Đông

09/4/2021

Từ 10 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút

Trạm Rạch Tắc Te

10

Khu vực từ cầu Bạch Viên đến trại cưa Bạch Viên thuộc xã Tân Nhuận Đông

09/4/2021

Từ 13 giờ 30 phút

đến 15 giờ 00

Trạm Hai Hùng

11

Khu vực từ trại cưa Bạch Viên đến bến đò Bạch Viên cũ thuộc xã Tân Nhuận Đông

09/4/2021

Từ 15 giờ 30 phút

đến 17 giờ 00

Trạm Bạch Viên 3

12

Khu vực từ UBND xã Tân Phú đến nhà máy Võ Hữu Phúc thuộc xã Tân Phú

09/4/2021

Từ 08 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút

Nhánh rẽ 473-10/2/11-1, tuyến 473-SĐ

Điện lực Châu Thành thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý:

Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Châu Thành có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.

Mọi thông tin về cung cấp điện xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 19001006 và 19009000.

Trân trọng.

Điện lực huyện Châu Thành