Xuất bản thông tin

null Về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện (từ 29/3/2021 – 04/4/2021)

Chi tiết bài viết Thông báo

Về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện (từ 29/3/2021 – 04/4/2021)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Để phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện, nâng công suất trạm biến áp theo kế hoạch công tác tuần từ ngày 29 tháng 3 năm 2021 đến ngày 04 tháng 4 năm 2021 của Điện lực Châu Thành.

Điện lực Châu Thành thông báo thời gian ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Châu Thành như sau:

STT

Khu vực ngừng cung cấp điện

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

  Khu vực từ cầu Bằng Lăng đến cuối rạch Bà Vạch thuộc xã Tân Bình.

01/4/2021

Từ 08 giờ 00

đến 17 giờ 00

Trạm Cầu Bà Vạch

2

  Khu vực từ cầu Cả Ngỗ đến giữa rạch Cả Ngỗ thuộc xã Tân Nhuận Đông.

02/4/2021

Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút

Trạm Rạch Cả Ngổ 1

3

  Khu vực cầu Chùm Tre thuộc xã Hòa Tân.

02/4/2021

Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00

Trạm Chùm Tre

4

  Khu vực Cụm Công Nghiệp Cái Tàu Hạ - An Nhơn thuộc xã An Nhơn.

04/4/2021

Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút

Nhánh rẽ 471-8/1, tuyến 471-NM

Điện lực Châu Thành thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý:

Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Châu Thành có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.

Mọi thông tin về cung cấp điện xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 19001006 và 19009000.

Trân trọng!

Điện lực huyện Châu Thành