Xuất bản thông tin

null Châu Thành tổng kết Đề án 1237 và đề án 150 giai đoạn 2013 - 2020

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Châu Thành tổng kết Đề án 1237 và đề án 150 giai đoạn 2013 - 2020

Ngày 23/3/2021, Ban Chỉ đạo Chế độ chính sách người có công cách mạng huyện Châu Thành tổ chức Tổng kết thực hiện Đề án 1237 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án 150 xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn huyện, giai đoạn 2013-2020.

Ảnh cải tán hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện

Theo đó, từ năm 2013 đến năm 2020 huyện Châu Thành đã tìm kiếm, quy tập, tổ chức cải táng được 5 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện. Tổng số liệt sĩ xác định được nơi chôn cất ban đầu là 470. Trong đó, trên địa bàn huyện là 293 liệt sĩ, trên địa bàn khác là 177 liệt sĩ. Hiện tổng số liệt sĩ có mộ là 1.205 mộ. Mộ đủ thông tin là 1.621, hiện còn 144 mộ thiếu thông tin.

Thời gian tới Ban Chỉ đạo Chế độ chính sách người có công cách mạng huyện Châu Thành sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung, giải pháp để thực hiện việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng như tập trung xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn huyện làm sơ sở để thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với những gia đình có công với Cách mạng.

  Thanh Dự