Xuất bản thông tin

null Lãnh đạo kiểm tra các công trình trên địa bàn Huyện

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Lãnh đạo kiểm tra các công trình trên địa bàn Huyện

Ngày 17/3/2021, Ông Phan Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cùng các ngành chuyên môn đến kiểm tra các công trình đường Hang Mai - Xóm Vườn, xã An Nhơn; nâng cấp đê bao Ngã Nhỏ xã An Khánh và kiểm tra công tác hỗ trợ di dời đường dây 500kv Sông Hậu - Đức Hòa.

Phó Chủ tịch UBND Huyện Phan Thanh Dũng cùng các ngành huyện tại buổi kiểm tra các công trình

Qua kiểm tra thực tế cho thấy các công trình hiện tại còn vướng một số hộ dân chưa di dời, hàng rào và các cây ăn trái lâu năm, tại đây các thành viên đoàn kiểm tra đã trình bày ý kiến về các công trình nêu trên. Qua các ý kiến trên, Phó Chủ tịch UBND Huyện - Phan Thanh Dũng chỉ đạo giao chủ đầu tư phối hợp với các ngành liên quan cùng các xã mời một số hộ dân có uy tín trong khu vực, tiếp tục vận động các hộ dân giao mặt bằng và hỗ trợ các hộ dân di dời các vật còn vướng tại các công trình, báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện nắm./.

Thanh An