Xuất bản thông tin

null Châu Thành Hội nghị hiệp thương lần 2 lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Châu Thành Hội nghị hiệp thương lần 2 lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện

Ngày 17/3/2021, Uỷ ban MTTQ huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2, thảo luận danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có Bà Lê Thị Phi Yến – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Ông Phạm Tấn Xiếu - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ủy ban MTTQ huyện thông qua số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 58 người, số đại biểu được bầu là 34 đại biểu. Trong đó Khối Đảng là 13 đại biểu; Khối nhà nước 11 đại biểu; MTTQVN huyện và các đoàn thể 12 đại biểu; Lực lượng vũ trang 2 đại biểu; Tôn giáo 2 đại biểu; Thành phần khác 18 đại biểu. Hội nghị cũng thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 -2026.

Ảnh các đại biểu tham dự hội nghị

Sau khi thảo luận, 100%  đại biểu đã thống nhất số lượng, thành phần, cơ cấu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2021 – 2026, và danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện theo như Thông báo của Thường trực HĐND huyện.

Cũng tại hội nghị các đại biểu thống nhất kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, thời gian dự kiến sẽ tổ chức từ 21/3/2021 đến ngày 13/4/2021./.

Trí Khánh