Xuất bản thông tin

null Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử

Sáng ngày 25/02/2021, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên toàn quốc bằng hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu trực tuyến trụ sở Bộ Nội vụ ông Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành ông Nguyễn Tấn Lực – Bí  thư Huyện ủy, cùng Thường trực HĐND huyện, các Thành viên Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn.

Các đại biểu tham dự tại điểm cẩu trực tuyến huyện Châu Thành

Tại hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn cụ thể một số nội dung quan trọng về thực hiện công tác bầu cử như: Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương. Đặc biệt những nội dung cơ bản của Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử. Với 4 chương 17 điều, Thông tư 01 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn các nội dung, quy định liên quan đến việc thành lập, cơ cấu, thành phần tổ chức bầu cử ở địa phương, phân công quyền hạn cụ thể các thành viên phụ trách bầu cử. Ngoài ra các đại biểu cũng đã được nghe giới thiệu một số điểm cơ bản của Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử. Nghe đại diện lãnh đạo Ban tổ chức Trung ương giới thiệu hướng dẫn số 36 - HD/BTCTW ngày 20/01/2021 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cùng một số thông tư, hướng dẫn liên quan khác thực hiện bầu cử. Hội nghị đã dành nhiều thời gian để giải đáp các nội dung mà đại biểu địa phương tham gia thảo luận, nêu lên tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự tại điểm cẩu trực tuyến huyện Châu Thành

Phát biểu tại Hội nghị ông Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương, trong quá trình triển khai có những khó khăn vướng mắc phát sinh, cần phản ánh kịp thời để Bộ Nội vụ hướng dẫn, xử lý. Đồng thời cần chủ động, xử lý các tình huống có thể phát sinh trước, trong và sau bầu cử, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh covid -19 đang có diễn biến phức tạp trong thời gian tới./.

Thanh An