Xuất bản thông tin

null Chấp hành nghiêm biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Chấp hành nghiêm biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Ngày 10/02/2020, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành công văn chỉ đạo các phòng chuyên môn; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn về việc chấp hành nghiêm biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

1. Trung tâm Y tế Huyện: Khẩn trương truy vết để xác định các trường hợp F2, F3 và thông báo danh sách đến Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn liên quan;  Củng cố Đội đáp ứng nhanh và luôn trong tư thế sẵn sàng thi hành nhiệm vụ.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn ban hành Quyết định cách ly tại nhà đối với các trường hợp F2; Yêu cầu các trường hợp F3 ở tại nhà, tự theo dõi sức khỏe.

3. Giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh Huyện thông báo trên sóng phát thanh yêu cầu mỗi người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19./.

Xem chi tiết!

Thanh An