Xuất bản thông tin

null Công nhận chợ Cái Tàu Hạ đạt chuẩn “Chợ văn minh năm 2020”

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Công nhận chợ Cái Tàu Hạ đạt chuẩn “Chợ văn minh năm 2020”

Ngày 02/02/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định công nhận đơn vị đạt chuẩn “Chợ văn minh” năm 2020.

Chợ Cái Tàu Hạ

Theo Quyết định công nhận chợ Cái Tàu Hạ huyện Châu Thành đạt chuẩn “Chợ văn minh năm 2020” bên cạnh đó còn có 05 chợ được công nhận đạt chuẩn “Chợ văn minh năm 2020” gồm: chợ Cao Lãnh (TP.Cao Lãnh), chợ Sa Đéc (TP.Sa Đéc), chợ Hồng Ngự (TP.Hồng Ngự), chợ Tháp Mười (huyện Tháp Mười), chợ Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh)./.

Xem Quyết định!

Thanh An