Xuất bản thông tin

null Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm học 2020 - 2021 và yêu cầu thực hiện hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng của người có kết quả trúng tuyển

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm học 2020 - 2021 và yêu cầu thực hiện hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng của người có kết quả trúng tuyển

        Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm học 2020 - 2021;

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm học 2020 - 2021 và yêu cầu thực hiện hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng của người có kết quả trúng tuyển như sau:

1. Công nhận kết quả tuyển dụng

Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm học 2020 - 2021 (Danh sách kết quả trúng tuyển viên chức kèm theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm học 2020 - 2021 được đăng trên cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tại địa chỉ: https://chauthanh.dongthap.gov.vn và cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành tại địa chỉ http://chauthanh.dongthap.edu.vn)

2. Hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển

2.1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, bao gồm:

a) Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền các văn bằng, chứng chỉ (ngoại ngữ, tin học,…) theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

b) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có);

c) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong vòng  30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận.

2.2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

* Ghi chú: Hồ sơ của người trúng tuyển đựng trong bao hồ sơ, ngoài bì hồ sơ ghi rõ thành phần hồ sơ nộp. Nộp trực tiếp về Ủy ban nhân dân Huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành) theo địa chỉ: Khu hành chính huyện Châu Thành, số 80, Quốc lộ 80, khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

3. Nhận quyết định tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc

3.1. Sau khi hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng nêu trên, người có kết quả trúng tuyển đến UBND huyện Châu Thành (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành) để nhận quyết định tuyển dụng viên chức. Thời gian nhận quyết định, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành sẽ thông báo cụ thể sau.

3.2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng viên chức phải đến đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức để ký hợp đồng làm việc và nhận việc.

Trường hợp người có kết quả trúng tuyển không thực hiện đúng theo các yêu cầu và thời gian quy định nêu trên, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành sẽ không giải quyết những thắc mắc, khiếu nại về sau.

Mọi chi tiết xin liên hệ Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành), khu hành chính huyện Châu Thành, số 80, Quốc lộ 80, khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại: 02773.840032, 02773.842620 (trong giờ hành chính)./. xem nội dung chi tiết