Xuất bản thông tin

null Khánh Thành Cầu Ngọn Cống 2 – Cầu Ba Bò xã Hòa Tân

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Khánh Thành Cầu Ngọn Cống 2 – Cầu Ba Bò xã Hòa Tân

Ngày 19/01/2021, UBND xã Hòa Tân huyện Châu Thành tổ chức Lễ khánh thành thông xe Cầu Ngọn Cống 2 ấp Hòa Quới – Cầu Ba Bò ấp Hòa An xã Hòa Tân.

Cắt băng khánh thành cầu

Cầu Ngọn Cống 2 – Cầu Ba Bò được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, kết cấu đạt chuẩn nông thôn mới, tổng kinh phí xây dựng trên 340 triệu đồng do các Mạnh thường quân ở thành phố Hồ Chí Minh tài trợ cùng trên 450 ngày công lao động của người dân nơi đây.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có công trong xây dựng cầu

Cầu Ngọn Cống 2 – Cầu Ba Bò xã Hòa Tân hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo điều kiện cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa được dễ dàng hơn./.

                                                                                                                        Trí Khánh