Xuất bản thông tin

null Tổng kết công tác tuyển sinh quân sự năm 2020

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tổng kết công tác tuyển sinh quân sự năm 2020

Ngày 29/12/2020, Ban tuyển sinh quân sự (TSQS) huyện Châu Thành  tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TSQS năm 2020 và triển khai Kế hoạch TSQS năm 2021. Phó Chủ tịch UBND Huyện - Đỗ Nhật Định, Trưởng ban TSQS Huyện chủ trì hội nghị.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyển sinh quân dự năm 2020

Năm 2020, công tác TSQS được các cơ quan, đơn vị và các Trường THPT chủ động tích cực triển khai thực hiện. Công tác phối hợp tuyên truyền, hướng nghiệp được tổ chức với nhiều hình thức phong phú. Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đủ điều kiện tham gia vào dự tuyển các Học viện, Nhà trường của quân đội là 35 em (trong đó 26 nam, 9 nữ, tăng 11 hồ sơ so với năm 2019). Qua kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm học 2019 - 2020, trong số các em đăng ký nguyện vọng vào các Trường Quân đội đã có 5 em trúng tuyển, tăng 2 em so vơi năm 2019.

Phó Chủ tịch UBND Huyện - Đỗ Nhật Định, đã biểu dương, ghi nhận những thành tích đã đạt được trong năm qua của Ban Chỉ huy Quân sự Huyện, các ngành, các Xã, các Trường THPT. Theo đó, trong thời gian tới đề nghị Ban Chỉ huy quân sự Huyện tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng nghiệp; tổ chức khám sức khỏe, thẩm tra xác minh lý lịch; hướng dẫn ghi chép hồ sơ cụ thể, chính xác nhằm giúp các thí sinh và gia đình nắm vững quy chế và những thông tin liên quan đến TSQS; thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời điều chỉnh những thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được nhận giấy khen của UBND Huyện và Ban Chỉ huy Quân sự Huyện về thành tích xuất sắc trong công tác tuyển sinh quân sự năm 2020./.

Trí Khánh