Xuất bản thông tin

null Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020

Ngày 23/12/2020, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020; triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021  bằng hình thức trực tuyến. Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. Tại Điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành ông Lê Văn Tuấn, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã Hội chủ trì Hội nghị, các ngành chuyên muôn và UBND các xã, thị trấn tham dự.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành

Năm 2020, tỉnh đã giải quyết việc làm cho 34.306 lao động đạt 114,4% kế hoạch đề ra, đưa 1.104 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đạt 110,4% so với kế hoạch, duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức dưới 3%; về các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh đã tuyển mới đào tạo nghề ở cả các cấp trình độ cho 21.567/21.500 học viên, đạt 100,3% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó qua đào tạo nghề đạt 50%. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 giảm 1,45%, hiện còn 1,28%. Đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội đã được giải quyết cơ bản trên địa bàn tỉnh. Nhiệm vụ năm 2021 ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung phấn đấu thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao thu nhập, ưu tiên khu vực biên giới để có chính sách hỗ trợ phù hợp; đẩy mạnh chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thông qua việc hỗ trợ về thông tin thị trường lao động…

Phát biểu tại hội nghị ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành tiếp tục phát huy nhiều hơn nữa trong lĩnh vực công tác và các nhiệm vụ được giao, thường xuyên phối hợp ngành giáo dục và đào tạo, có giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác tư vấn hướng nghiệp học sinh; tiếp tục tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả mô hình quản lý, giáo dục người nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư; đề xuất giải pháp tư vấn, hỗ trợ việc làm cho người lao động sau khi về nước; phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận và vay vốn chính sách để phát triển sản xuất./.

Thanh An