Xuất bản thông tin

null Xã Tân Bình - Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2020

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Xã Tân Bình - Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2020

Chiều ngày 17/12/2020, UBND xã Tân Bình tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn và phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2020. Đến dự có các ông, bà trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Bí thư, Trưởng ấp và các nông dân tiêu biểu xuất sắc giỏi trên địa bàn Xã.

Ông Dương Phước Hảo – PCT UBND Xã trao giấy khen cho các hộ tiêu biểu

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, hội viên, nông dân xã nhà đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã; Nghị quyết Đại hội Hội nông dân xã, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp và tạo tiền đề cho phong trào tiếp tục phát triển. Năm 2020, xã đã bình xét công nhận 887 hộ đạt chuẩn kinh doanh giỏi cấp xã, và chọn 27 hộ tiêu biểu khen thưởng cấp xã.

Để phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng phát triển, có chiều sâu và cùng với địa phương thực hiện hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Tại hội nghị, Thường vụ Hội nông dân nêu ra một số nhiệm vụ quan trọng thực hiện trong thời gian tới, đó là: Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt phong trào nông dân SXKD giỏi, nhân rộng những mô hình hay như: Mô hình sản xuất bưởi da xanh sinh học ở ấp Đông; mô hình sản xuất lúa chất lượng cao ở ấp Tây và ấp Tân An; mô hình trồng màu ở Phú An,..

Kết quả từ các mô hình trên, Hội viên giúp nhau giảm nghèo, giúp đỡ hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt không sử thuốc cấm trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh. Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu, nhằm giúp phong trào phát triển ngày càng sâu rộng./.

Kim Ngân