Xuất bản thông tin

null Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

Sáng ngày 11/12/2020 Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020; ông Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ, ông Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành, ông Phạm Tấn Xiếu - Chủ tịch UBND Huyện chủ trì.

Điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành

Theo báo cáo công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt được nhiều kết quả, hàng triệu hộ nghèo đã được hỗ trợ phát triển đời sống, giảm nghèo bền vững. Tổng nguồn lực được bố trí và huy động thực hiện Chương trình giai đoạn này khoảng 93 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước trung bình mỗi năm giảm 1,43%/năm, còn 2,75% vào cuối năm 2020; trong đó có 58% hộ nghèo đã thoát nghèo. Dự tính đến hết năm 2020, thu nhập hộ nghèo tăng 1,6 lần so với năm 2015, vượt chỉ tiêu đề ra là 1,5 lần. Kết quả giảm nghèo đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, ổn định xã hội; nâng cao vị thế của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo, kết quả chưa thực sự bền vững, tỷ lệ hộ tái nghèo còn trên 04%, hộ nghèo phát sinh tương đối lớn, trung bình giai đoạn bằng 21,8%; chênh lệch giàu nghèo, tiếp cận các dịch vụ cơ bản giữa các vùng, các khu vực dân cư chưa được thu hẹp; nguồn lực thực hiện chính sách còn dàn trải, chưa tập trung; phân bổ vốn của địa phương còn chậm. Nguyên nhân do tác động tiêu cực từ thiên tai, dịch bệnh; tỷ lệ bố trí vốn hàng năm chủ yếu đầu tư hạ tầng, vốn hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm cho người nghèo còn thấp…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ đã  ghi nhận và biểu dương những chương trình, dự án giảm nghèo được thực hiện hiệu quả trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao nhiều địa phương và cá nhân đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Qua đó cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đầu tư vào giáo dục dạy nghề, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các nguồn lực để họ tự lực vươn lên; tất cả các địa phương tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo trong thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo. Bên cạnh đó cần có hình thức khích lệ, tuyên dương kịp thời những tấm gương điển hình trong công tác giảm nghèo, nhất là những cá nhân có ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo; mỗi xã phường, thôn, bản xây dựng mô hình giảm nghèo phù hợp với điều kiện địa phương; phát động phong trào thi đua một cách bền vững hơn; huy động sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau./.

Thanh An