Xuất bản thông tin

null Hội nghị Tổ đại biểu HĐND huyện Châu Thành trước kỳ họp thứ 11

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội nghị Tổ đại biểu HĐND huyện Châu Thành trước kỳ họp thứ 11

Ngày 09/12/2020, tại Hội Trường UBND thị trấn Cái Tàu Hạ, Tổ đại biểu HĐND huyện Châu Thành, đơn vị bầu cử các xã: An Phú Thuận, Phú Hựu, thị trấn Cái Tàu Hạ tổ chức cuộc họp để thảo luận lấy ý kiến trình tại kỳ họp mười một HĐND Huyện khóa XI.

Các đại biểu tham dự

Ông Nguyễn Văn Quới - Chủ tịch HĐND Huyện; bà Phạm Thị Mỹ Hạnh - Phó Chủ tịch HĐND Huyện; ông Phan Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND Huyện; các Ban HĐND Huyện; các ngành chuyên môn Huyện, đại biểu, Cử tri các xã: An Phú Thuận, Phú Hựu, TT Cái Tàu Hạ.

Cử tri 3 xã cơ bản thống nhất nội dung các báo cáo, đồng thời nêu lên một số ý kiến kiến nghị như: Hiện nay việc người dân chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang trồng vườn cây ăn trái không theo qui hoạch vùng còn nhiều, dẫn đến việc quản lý, canh tác, vận chuyển các mặt hàng còn gặp nhiều khó khăn; Một số tuyến đường nông thôn không gắn biển báo tải trọng nên nhiều xe tải trọng lớn lưu thông làm hư hỏng mặt đường đề nghị ngành chuyên môn xem xét; Cần quan tâm hơn nữa việc cũng cố và phát huy vai trò của các Tổ hợp tác, HTX để hoạt động tốt hơn nhằm mang lại lợi nhuận cao hơn; Thường xuyên quan tâm vấn đề ATVSTP, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất kinh doanh không đảm bảo ATVSTP, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng;…  

Ý kiến thảo luận của cử tri

Đại diện Lãnh đạo UBND Huyện, Các ngành chuyên môn đã giải trình một số ý kiến, kiến nghị của Đại biểu, cử tri. Tổ Đại biểu tổng hợp các ý kiến trên trình lên Kỳ họp HĐND Huyện sắp tới./.

                                                                                                   Trí Khánh